Ubezpieczenie NNW i OC

Hufiec ZHP PŁOCK posiada polisę NNW w PZU, którą objęci są wszyscy członkowie Hufca, kadra, a także uczestnicy przedsięwzięć statutowych Hufca.

Polisa zawarta w ramach porozumienia pomiędzy ZHP Chorągiew Mazowiecka z siedzibą w Płocku, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Oddziale PZU S.A. w Ząbkowicach Śląskich.
Odpowiedzialność PZU S.A. ograniczona jest do wypadków zaistniałych podczas zajęć organizowanych w ramach działalności statutowej ZHP.

Koszt ubezpieczenia pokryty jest ze składek członkowskich. Od roku harcerskiego 2017/2018 nie zbieramy dodatkowej składki zadaniowej na pokrycie ubezpieczenia.

Dane polisy:
Polisa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
NNW Ogólne 
Umowa zbiorowa bezimienna numer: 1020293719
Okres ubezpieczenia: 23.06.2017 - 22.06.2018
Ubezpieczający: Chorągiew Mazowiecka ZHP
Suma ubezpieczenia: 35 000 zł
Podstawowe świadczenia:
- świadczenie z tytułu śmierci
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
- assistance zakres podstawowy 

W załączniku zasady likwidacji szkody, czyli co zrobić, jak coś złego się wydarzyło oraz ogólne warunki ubezpieczenia NNW.

Załączniki:
Kategoria: Dokumenty, ostatnio aktualizowany: 2017-06-11 18:09:59
Szablon pochodzi z free website templates