Ubezpieczenie NNW i OC

Hufiec ZHP PŁOCK posiada polisę NNW w PZU, którą objęci są wszyscy członkowie Hufca, kadra, a także uczestnicy przedsięwzięć statutowych Hufca.

Polisa zawarta w ramach porozumienia pomiędzy ZHP Chorągiew Mazowiecka z siedzibą w Płocku, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Oddziale PZU S.A. w Ząbkowicach Śląskich.
Odpowiedzialność PZU S.A. ograniczona jest do wypadków zaistniałych podczas zajęć organizowanych w ramach działalności statutowej ZHP.

Koszt ubezpieczenia pokryty jest ze składek członkowskich! Nie zbieramy dodatkowej składki zadaniowej na pokrycie ubezpieczenia od członków Hufca.

Dane polisy:
Polisa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
NNW Ogólne 
Umowa zbiorowa bezimienna numer: 1031371634
Okres ubezpieczenia: 23.06.2018 - 22.06.2019
Ubezpieczający: Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
Suma ubezpieczenia: 35 000 zł
Podstawowe świadczenia:
- świadczenie z tytułu śmierci
- świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
- assistance zakres podstawowy 

Zgłaszanie szkód:
infolinia PZU SA- 801 102 102  lub 22 566 55 55 oraz w najbliższym Oddziale PZU SA. 

W załączniku zasady likwidacji szkody, czyli co zrobić, jak coś złego się wydarzyło, ogólne warunki ubezpieczenia NNW oraz skan polisy, który można pobierać i przedstawiać organizatorom różnych form harcerskich, którzy wymagają potwierdzenia ubezpieczenia, np. na rajdzie spoza chorągwi.

Załączniki:
Kategoria: Dokumenty, ostatnio aktualizowany: 2018-06-18 09:11:51
Szablon pochodzi z free website templates