Czuwaj!

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia albumu z naszych działań.
W tym celu udostępniamy miejsce do dorzucania zdjęć.

Wejdź tutaj: http://www.idz.do/album-hufca i dodaj zdjęcia w odpowiednim folderze z nazwą przedsięwzięcia i rokiem.

Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego folderu dodaj nowy. W środku każdego folderu zdjęcia wrzucamy w kolejny folder z odpowiednim rokiem. Spróbuj!