Druhny i Druhowie,
Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu instruktorskim – Symulacji posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich, które pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów oraz da okazję do spędzenia czasu w miłym towarzystwie. 😃

Na symulację posiedzenia serdecznie zaprasza Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP PŁOCK. 😊

Posiedzenie odbędzie się za pośrednictwem aplikacji Teams 28 czerwca 2021 roku o godzinie 19.00.

Zgłoszenia należy przesyłać do 26 czerwca na adres mailowy ksi@plock.zhp.pl

Serdecznie zapraszamy! 🙂☺️

Wszelkie szczegóły znajdują się w ofercie poniżej.