Na trasie Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego warto zapoznać się z informacjami na temat kilku ważnych dla płockiego harcerstwa miejsc.

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
więcej informacji na stronie: tutaj

Bratnia Mogiła / Kopiec Harcerzy
więcej informacji na stronie: tutaj

Miejsce rozstrzelania Zygmunta Padlewskiego
więcej informacji na stronie: tutaj

Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej przy ul. Krótkiej
więcej informacji na stronie: tutaj

Historyczna Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej przy ul. Kolegialnej
więcej informacji na stronie: tutaj

Pomnik Władysława Broniewskiego
więcej informacji na stronie: tutaj

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego
więcej informacji na stronie: tutaj

Ławeczka druha Wacława Milke
więcej informacji na stronie: tutaj

Skwer Harcerstwa Płockiego
więcej informacji na stronie: tutaj

Cmentarz miejski przy ul. Kobylińskiego
więcej informacji na stronie: tutaj

Cmentarz Garnizonowy
więcej informacji na stronie: tutaj