Szefowa ZM
phm. Ilona Borczuk

Z-ca Szefowej ZM
hm. Karina Jasińska

Członkini:
phm. Alicja Nowakowska
pwd. Renata Łączyńska