Hufiec ZHP PŁOCK jest jednostką terenową Chorągwi Mazowieckiej ZHP
im. Władysława Broniewskiego (www.mazowiecka.zhp.pl)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ;).

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku
ul. Krótka 3a 09-402 Płock
E-mail:
plock@zhp.pl
Telefon:

– Komendant Hufca ZHP PŁOCK phm. Maciej Tarka tel.: 696-786-593

Godziny otwarcia:

Biuro Hufca ZHP PŁOCK
Dyżur związany z przekazywaniem dokumentów dotyczących Harcerskiej Akcji Letniej w lipcu:
8 lipca oraz 15 lipca w godzinach 16.30-18.00.
KONTAKT:  e-mail: agnieszka.elwertowska@zhp.net.pl

Dyżur telefoniczny związany z płatnością Bonem Turystycznym za Harcerską Akcję Letnią pełni Skarbnik Hufca phm. Robert Elwertowski w czwartki (8 i 15 lipca) oraz piątki (9 i 16 lipca) w godzinach 19.00-21.00.
Prosimy o aktywację bonu, spisanie 16 znakowego Kodu Obsługi Płatności i kontakt z druhem pod numerem telefonu 608-861-982 w godzinach dyżuru.

Dyżury Komendanta Hufca ZHP PŁOCK phm. Macieja Tarki:
KONTAKT: 696-786-593; e-mail: maciej.tarka@zhp.net.pl

Dyżur Z-cy Komendanta Hufca ds. organizacyjnych i programu phm. Agnieszka Gruber:
piątki godz. 10.00 – 12.00
KONTAKT: 602-726-723; e-mail: agnieszka.gruber@zhp.net.pl

Pozostałe kontakty dostępne tutaj: Komenda Hufca

Nr konta:
Bank Pekao S.A.
90 1240 3174 1111 0000 2889 9736

NIP:
774-31-36-686

REGON: 
141199156

KRS:
0000291419

Dane do faktury:
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP PŁOCK
ul. Krótka 3a 09-402 Płock
NIP: 774-31-36-686