Hufiec ZHP PŁOCK jest jednostką terenową Chorągwi Mazowieckiej ZHP
im. Władysława Broniewskiego (www.mazowiecka.zhp.pl)

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ;).

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku
ul. Krótka 3a 09-402 Płock
E-mail:
plock@zhp.pl
Telefon:

– Komendantka Hufca ZHP PŁOCK hm. Agnieszka Gruber tel.: 602-726-723

Godziny otwarcia:
Biuro Hufca ZHP PŁOCK – dyżur pełni phm. Agnieszka Elwertowska
Dni i godziny otwarcia:
Czerwiec: 4, 18, 20 (wtorek) godz. 16:00-17:00

KONTAKT:
e-mail: agnieszka.elwertowska@zhp.net.pl


Dyżury Komendantki Hufca ZHP PŁOCK hm. Agnieszki Gruber:
Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania z Komendantką Hufca.

KONTAKT:
tel.: 602-726-723; e-mail: agnieszka.gruber@zhp.net.pl

Pozostali członkowie komendy są do dyspozycji po wcześniejszym kontakcie telefonicznym w celu dostosowania się do jak najwygodniejszego terminu spotkania.
Kontakty dostępne tutaj: Komenda Hufca

Nr konta:
Bank Pekao S.A.
90 1240 3174 1111 0000 2889 9736

NIP:
774-31-36-686

REGON: 
141199156

KRS:
0000291419

Dane do faktury:
Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP PŁOCK
ul. Krótka 3a 09-402 Płock
NIP: 774-31-36-686