Przewodniczący
hm. Janusz Banasiak
ksi@plock.zhp.pl

Z-ca przewodniczącego
phm. Gabriel Filipiak

Członkowie:

hm. Aleksandra Ziółek

hm. Agnieszka Żurawska 

phm. Kinga Kamińska

phm. Agnieszka Sieradzka

hm. Krzysztof Rychlik

hm. Maciej Tarka

Harmonogram spotkań Komisji Stopni Instruktorskich w roku 2023/2024:

  • 17.11.2023 godz. 19:00
  • 15.12.2023 godz. 19:00
  • 12.01.2024 godz. 19:00
  • 16.02.2024 godz. 19:00
  • 15.03.2024 godz. 19:00
  • 19.04.2024 godz. 19:00
  • 17.05.2024 godz. 19:00
  • 07.06.2024 godz. 19:00

Posiedzenia odbędą się w Stanicy Harcerskiej przy ulicy Krótkiej 3a.

Komisja Stopni Instruktorskich na bieżąco ustala, w jakiej formie odbywają się posiedzenia – stacjonarnie w siedzibie hufca czy on-line.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie propozycji prób na stopnie oraz sprawozdań z realizacji próby w wersji elektronicznej na minimum tydzień przed terminem posiedzenia Komisji na adres ksi@plock.zhp.pl. Po otrzymaniu wiadomości Przewodniczący KSI poda dokładną godzinę spotkania z członkami Komisji oraz ustali formę spotkania. Tym samym Komisja ma nadzieję na sprawne działanie oraz rzetelne zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez osobę realizującą próbę i jej opiekuna. Przypominamy również o konieczności obecności osoby realizującej próbę oraz opiekuna próby podczas otwarcia i zamknięcia próby na stopień.

Zachęcamy również do zapoznania się ze wskazówkami do dokumentacji w celu zamknięcia próby. Wskazówki znajdują się poniżej oraz z repozytorium plików w folderze KSI – Komisja Stopni Instruktorskich.

Rozwój instruktorski

Zanim zaczniesz planować próbę instruktorską zajrzyj tutaj