Przewodnicząca
hm. Agata Fabiszewska
ksi@plock.zhp.pl

Z-ca przewodniczącej
hm. Janusz Banasiak

Z-ca przewodniczącej
phm. Gabriel Filipiak

Członkowie:
hm. Agnieszka Żurawska 
phm. Kinga Osial
phm. Agnieszka Sieradzka
hm. Krzysztof Rychlik

Harmonogram spotkań on-line Komisji Stopni Instruktorskich w roku
W związku z trwającą pandemią oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo Komisja Stopni Instruktorskich nadal prowadzi posiedzenia w formie on-line. W obecnej sytuacji trudno jest ustalić sztywny grafik posiedzeń, jeżeli jest tylko taka potrzeba, spotkania komisji odbywają się nawet co tydzień.
W związku z powyższym kierujemy prośbę do wszystkich osób zainteresowanych teraz lub w przyszłości otwarciem, zamknięciem próby lub choćby zasięgnięciem informacji dotyczących prób – kontaktujcie się bezpośrednio z Komisją Stopni Instruktorskich, pisząc maile na adres ksi@plock.zhp.pl
Ś
miało pytajcie o najbliższe terminy posiedzeń, czy zgłaszajcie chęć otwarcia/zamknięcia próby, a bez problemu otrzymacie informację zwrotną od członków komisji.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie propozycji prób na stopnie oraz sprawozdań z realizacji próby w wersji elektronicznej na minimum tydzień przed terminem posiedzenia Komisji na adres ksi@plock.zhp.pl. Po otrzymaniu wiadomości przewodnicząca KSI poda dokładną godzinę spotkania  z członkami Komisji. Tym samym Komisja ma nadzieję na sprawne działanie oraz rzetelne zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez osobę realizującą próbę i jej opiekuna. Przypominamy również o konieczności obecności osoby realizującej próbę oraz opiekuna próby podczas otwarcia i zamknięcia próby na stopień.