Przewodnicząca
hm. Agata Fabiszewska
ksi@plock.zhp.pl

Z-ca przewodniczącej
hm. Janusz Banasiak

Z-ca przewodniczącej
phm. Gabriel Filipiak

Członkowie:
hm. Agnieszka Żurawska 
phm. Kinga Osial
phm. Agnieszka Sieradzka
hm. Krzysztof Rychlik

Harmonogram spotkań on-line Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2020/2021:
18.09.2020 (piątek) godz. 19:00
25.09.2020 (piątek) godzi. 19:00
23.10.2020 (piątek) godz. 17:00
27.11.2020 (piątek) godz. 19:00

Spotkania odbywają się w siedzibie Hufca na ul. Krótka 3a. 

KSI zastrzega sobie możliwość zmiany terminów spotkań w trakcie roku.
Zwracamy się z prośbą o przesyłanie propozycji prób na stopnie oraz sprawozdań z realizacji próby w wersji elektronicznej na minimum tydzień przed terminem posiedzenia Komisji na adres ksi@plock.zhp.pl. Po otrzymaniu wiadomości przewodnicząca KSI poda dokładną godzinę spotkania  z członkami Komisji. Tym samym Komisja ma nadzieję na sprawne działanie oraz rzetelne zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez osobę realizującą próbę i jej opiekuna. Przypominamy również o konieczności obecności osoby realizującej próbę oraz opiekuna próby podczas otwarcia i zamknięcia próby na stopień.