Przewodnicząca
hm. Agata Fabiszewska
ksi@plock.zhp.pl

Z-ca przewodniczącej
hm. Janusz Banasiak

Z-ca przewodniczącej
phm. Gabriel Filipiak

Członkowie:
hm. Agnieszka Żurawska 
phm. Kinga Osial
phm. Agnieszka Sieradzka
hm. Krzysztof Rychlik

Harmonogram spotkań Komisji Stopni Instruktorskich w roku 2023:

  • 13.01.2023 godz. 19:00
  • 10.02.2023 godz. 19:00
  • 17.03.2023 godz. 19:00
  • 21.04.2023 godz. 19:00
  • 02.06.2023 godz. 19:00

Posiedzenia odbędą się w Stanicy Harcerskiej przy ulicy Krótkiej 3a.

Komisja Stopni Instruktorskich na bieżąco ustala, w jakiej formie odbywają się posiedzenia – stacjonarnie w siedzibie hufca czy on-line.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie propozycji prób na stopnie oraz sprawozdań z realizacji próby w wersji elektronicznej na minimum tydzień przed terminem posiedzenia Komisji na adres ksi@plock.zhp.pl. Po otrzymaniu wiadomości przewodnicząca KSI poda dokładną godzinę spotkania z członkami Komisji oraz ustali formę spotkania. Tym samym Komisja ma nadzieję na sprawne działanie oraz rzetelne zapoznanie się z materiałami przygotowanymi przez osobę realizującą próbę i jej opiekuna. Przypominamy również o konieczności obecności osoby realizującej próbę oraz opiekuna próby podczas otwarcia i zamknięcia próby na stopień.

Zachęcamy również do zapoznania się ze wskazówkami do dokumentacji w celu zamknięcia próby. Wskazówki znajdują się poniżej oraz z repozytorium plików w folderze KSI – Komisja Stopni Instruktorskich.