KOMISJA HISTORII I TRADYCJI
HUFCA ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920r.

„Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości” (Cyceron)

Celami działania Komisji są:

  • Gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa harcerstwa płockiego dokonującego się na tych terenach, ludzi (zuchów , harcerzy i instruktorów ) działających w Hufcu ZHP PŁOCK i podległych mu jednostkach o charakterze materialnym i niematerialnym.
  • Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów.
  • Kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej.
  • Umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w celu poznania tradycji i historii harcerstwa.

Zapraszamy także na stronę Komisjihttps://plock.zhp.pl/zespoly-hufca/komisja-historyczna/