Druhny i Druhowie,
program pracy Hufca za okres od 1 października 2023 do 31 grudnia 2024 dostępny jest w repozytorium hufca
http://www.idz.do/repozytoriumplików w folderze „Uchwały Komendy Hufca”.