Opracowanie to zawiera materiał pozwalający w przystępny sposób przedstawić zuchom postać bohatera Chorągwi Mazowieckiej, jakim jest Władysław Broniewski. Propozycja cyklu zbiórek ma za zadanie wspierać kształtowanie patriotyzmu, a także zrozumieć rolę autorytetu, pozwala na identyfikację z bohaterem i dostrzeżenie postaw godnych naśladowania. Bawiąc się, zuchy przenoszą się w początki XX wieku, poznają miejsca związane z Władysławem Broniewskim, jego historię i dokonania. Propozycja ta wymaga od drużynowych, instruktorów poznania życiorysu Bohatera Chorągwi, jego dokonań, wybranych utworów, aby w rzetelny sposób móc tą wiedzą dalej się dzielić .

Materiał został opracowany przez phm. Agnieszkę Gruber w ramach próby na stopień harcmistrzyni.

Memory