Odznaka Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku jest elementem systemu nagradzania i motywowania kadry instruktorskiej. Jest najwyższym wyróżnieniem dla instruktorów, którzy wykazują postawę zgodną z ideą posiadanego stopnia instruktorskiego oraz zgodną z Kodeksem Instruktorskim. Jest honorowym wyróżnieniem dla osób oraz instytucji zasłużonych dla Hufca ZHP PŁOCK za szczególne osiągnięcia w działalności promującej oraz pomnażającej dorobek i chlubne tradycje płockiego harcerstwa.

Odznaka Hufca ZHP PŁOCK występuje jako Odznaka Honorowa oraz w trzech stopniach:
I stopień – odznaka złota,
II stopień – odznaka srebrna,
III stopień – odznaka brązowa.

Regulamin odznaki jest do pobrania z folderu „Odznaka Hufca” w Repozytorium plików