Szef ZKK:
phm. Igor Ciepielak (SOKK 986/2019)
ksztalcenie@plock.zhp.pl

Członkowie
pwd. Agnieszka Elwertowska (BOKK 1294/2019)
pwd. Eliza Golatowska
pwd. Milena Maciak

pwd. Joanna Miaśkiewicz-Świrska (1370/BOKK/2020)