Krąg Seniora „Na Tumskim Wzgórzu”
przewodniczący: dh Bronisław Kobielski

Krąg Instruktorów i Starszyzny „Feniks”
przewodniczący:
phm. Gabriel Filipiak

Instruktorski Krąg Myśli Braterskiej
przewodniczący:
hm. Krzysztof Krajewski

Krąg Instruktorek Harcerskich „Jaspis”
przewodniczący:
phm. Joanna Miaśkiewicz-Świrska

Harcerski Krąg Instruktorów i Starszyzny „Desiderio”
przewodniczący:
pwd. Krzysztof Nowicki

Krąg Instruktorski „APIS”
przewodniczący:
phm. Igor Ciepielak