Zuchy, harcerze, instruktorzy i seniorzy zrzeszają się w jednostkach harcerskich. Zuchy w gromadach zuchowych, harcerze w drużynach, a instruktorzy i seniorzy w kręgach. Harcerze interesujący się konkretną dziedziną, np. ratownictwem, łącznością czy zabezpieczeniem itp. tworzą kluby specjalnościowe, gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania. Z kolei nasi sympatycy i rodzice chętnie tworzą koła przyjaciół harcerstwa działające przy jednostkach harcerskich. Wiele jednostek może łączyć się w szczepy, które zapewniają ciąg wychowawczy, czyli zuchy i harcerze wraz z osiąganiem starszego wieku przechodzą do jednostek zrzeszających starszych członków.

Hufiec ZHP PŁOCK jest także organizatorem dwóch placówek wsparcia dziennego, tj.: Klubu Profilaktyki Środowiskowej „Przyjaciele” oraz Świetlicy Miejskiej nr 10 „Przytulisko”. Do naszego klubu i świetlicy chętnie uczęszczają dzieci, które mają zapewnione ciekawe zajęcia, pomoc w odrabianiu lekcji, ciepłą i rodzinną atmosferę oraz wiele różnorodnych i ciekawych zajęć.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi jednostkami 😉