Hufiec ZHP PŁOCK posiada polisę NNW w PZU, którą objęci są wszyscy członkowie Hufca, kadra, a także uczestnicy przedsięwzięć statutowych Hufca.

Polisa zawarta w ramach porozumienia pomiędzy ZHP Chorągiew Mazowiecka z siedzibą w Płocku, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Oddziale PZU S.A. w Ząbkowicach Śląskich.
Odpowiedzialność PZU S.A. ograniczona jest do wypadków zaistniałych podczas zajęć organizowanych w ramach działalności statutowej ZHP.

Koszt ubezpieczenia pokryty jest ze składek członkowskich! Nie zbieramy dodatkowej składki zadaniowej na pokrycie ubezpieczenia od członków Hufca.

Dane polisy:
Polisa Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 
NNW Ogólne

Umowa zbiorowa bezimienna numer: 1078410145
Umowa Generalna PZU numer: 247932
Okres ubezpieczenia: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Ubezpieczający: Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku
Suma ubezpieczenia: 35 000 zł
Podstawowe świadczenia:
– świadczenie z tytułu śmierci
– świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
– assistance zakres podstawowy

Zgłaszanie szkód:
infolinia PZU SA- 801 102 102  lub 22 566 55 55 oraz w najbliższym Oddziale PZU SA. 
Repozytorium Plików  znajdują się zasady likwidacji szkody, czyli co zrobić, jak coś złego się wydarzyło, ogólne warunki ubezpieczenia NNW oraz skan polisy, który można pobierać i przedstawiać organizatorom różnych form harcerskich, którzy wymagają potwierdzenia ubezpieczenia, np. na rajdzie spoza chorągwi.

 

Hufiec ZHP PŁOCK posiada również polisę OC w PZU.

Polisa zawarta w ramach porozumienia pomiędzy ZHP Chorągiew Mazowiecka z siedzibą w Płocku, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Oddziale PZU S.A. w Ząbkowicach Śląskich.

Dane polisy:
Polisa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Ogólnej 
OC

Umowa zbiorowa bezimienna numer: 1020880959
Okres ubezpieczenia: 27.06.2022 – 26.06.2023
Ubezpieczający: Chorągiew Mazowiecka ZHP
Suma ubezpieczenia: 2 000 000 zł
Podstawowe świadczenia:
– odpowiedzialność cywilna w związku z posiadanym mianem lub prowadzoną działalnością