PŁOCKI HUFIEC NASZ!

Hufiec ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku to wspólnota zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów, starszyzny i seniorów. W Hufcu działa ponad 600 członków i ponad 40 jednostek.

To wspólnota ludzi w różnym wieku, o różnych przekonaniach, zainteresowaniach, działających w różnych środowiskach, ale połączonych tym, co najważniejsze – pasją. I czy symbolem tej pasji będzie kolorowy znaczek zucha, czy krzyż harcerski, a może krzyż z granatową, zieloną lub czerwoną podkładką – to nie jest istotne. Prawdziwa wartość tkwi w tym, że w szarych i zielonych mundurach są ludzie, którym biją serca oddane harcerstwu. To oni tworzą tę niezwykłą sztafetę pokoleń przekazującą wartości uniwersalne, wartości, które przyświecały zarówno bohaterskim Obrońcom Płocka 1920 roku, jak i nam dzisiaj. Gdy stajemy w braterskim kręgu, nikogo nie dziwi, że kilkuletni zuch podaje bratnią dłoń instruktorowi, któremu czas przyprószył skronie siwizną. Wiek nie stoi na przeszkodzie, by wspólnie śpiewać harcerskie piosenki, by rozmawiać o tym, co jest dla nas wszystkich najważniejsze – o harcerstwie.

By jednak tak było, konieczna jest ciągła praca nad budowaniem poczucia tożsamości, bo to jeden z najważniejszych filarów tworzących wspólnotę. Służy temu choćby uczynienie piosenki „W nadwiślańskim grodzie”, autorstwa hm. Jana Chojnackiego, pieśnią hufca (z pieśni tej zaczerpnięty został tytuł niniejszego tekstu). Harcerze najlepiej wiedzą, że wspólny śpiew integruje, że wyzwala wiele radości, że łatwiej przy nim maszerować.

Przez cały rok harcerski trwa praca z bohaterem hufca. Podejmowanych jest wiele działań, przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod, by losy bohaterów sprzed prawie stu lat nie były obce żadnemu członkowi naszej wspólnoty. Doskonałą sposobnością ku temu jest Święto Hufca obchodzone w kwietniu, kiedy odbywają się wieczornice, patrole rywalizują podczas gry harcerskiej, kiedy przypominamy odznaczenie przez Marszałka Józefa Piłsudskiego miasta i jego obrońców, wśród których nie zabrakło także harcerzy.

W sierpniu z kolei bierzemy udział w miejskich obchodach rocznicy obrony Płocka w 1920 roku, tradycyjnie już organizując capstrzyk przy Bratniej Mogile, zwanej popularnie Kopcem Harcerzy. To do nas należy przygotowanie i przeprowadzenie uroczystego apelu poległych na Cmentarzu Garnizonowym, w którym uczestniczą kombatanci, rodziny obrońców Płocka, społeczność naszego miasta.

W Hufcu ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku od 2017 roku istnieje Izba Historyczna, w której przechowujemy nasze pamiątki, kroniki, sztandary i wszystkie inne ślady przeszłości związanej z harcerstwem w Płocku