Płocki Szczep Harcerski „Fortes”

Komendantka: phm. Karina Jasińska
Jednostki:
20 Drużyna Harcerska
202 Grunwaldzka Drużyna Starszoharcerska im. Janusza Korczaka
22 Drużyna Wędrownicza

Szczep Harcerski „Alvarium” im. Płockich Orląt

Komendant: phm. Igor Ciepielak
Jednostki:
11 Gromada Zuchowa „Pracowite Pszczółki”
11 Drużyna Harcerska „Żywioły” im. Kornela Makuszyńskiego
11 Drużyna Starszoharcerska „Prestidigitatorzy”
11 Próbna Drużyna Wędrownicza „Cichociemni”

Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku „Tajemnica”

Komendantka: hm. Małgorzata Jarzyńska
Jednostki:
Gromada Zuchowa „Orlęta”
155 Drużyna Harcerska NS „Białe Orły”
156 Drużyna Starszoharcerska NS „Skrzydło”