Wytyczenie Szlaku

Rok 2012 to w Płocku rok Jubileuszu Stulecia Harcerstwa Płockiego. Jednym z przedsięwzięć zrealizowanych przez Komendę Jubileuszu było wytyczenie turystycznego Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego tak, aby każdy chętny mógł zapoznać się z najważniejszymi dla dziejów skautingu w Płocku postaciami oraz miejscami. Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego jest inicjatywą płockich środowisk harcerskich ZHP i ZHR realizowaną z dofinansowaniem Urzędu Miasta Płocka.

Decyzją Komendy Hufca ZHP PŁOCK w 2018 roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i setną rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego szlak został odnowiony. Uzupełniono brakujące tablice informacyjne. Zadanie udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Płocka.

Oznakowanie Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego

Cała trasa szlaku oznaczona jest specjalnym znakiem – na białym kwadracie wymalowana jest lilijka, która wyglądem nawiązuje do kształtu lilijki harcerskiej.

Znaki namalowane na kwadracie oznaczają, że znajdujesz się na trasie szlaku. Znak wymalowany na strzałce wskazuje, że szlak skręca w najbliższą ulicę/kierunek.

Znaki wytyczające szlak namalowane są średnio co 200-300 metrów i na trudnych skrzyżowaniach ulic.

Nie możesz znaleźć drogi? Żaden problem. Rozejrzyj się dookoła – szlak namalowany jest w dwie strony, więc pomoże ci to znaleźć prawidłową trasę.

Na trasie Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego

Szlak wyznaczony jest zazwyczaj głównymi ulicami Płocka, takimi jak Dworcowa, 3 Maja czy Małachowskiego. Ale wiedzie czasami przez mniej znane i uczęszczane tereny Naszego miasta – takie jak ul. Norbertańska wzdłuż płotu Płockiego Ogrodu Zoologicznego. W najważniejszych dla płockiego harcerstwa miejscach, przez które prowadzi Szlak, umieszczone zostały tablice z których będziecie mogli się dowiedzieć o ich historii.

Trasa Szlaku