Druhny i Druhowie zachęcamy do korzystania z plików repozytorium. Informujemy, że dostęp do plików jest możliwy po zalogowaniu się do domeny zhp.net.pl

Repozytorium plików http://www.idz.do/repozytoriumplików

W razie problemów, skontaktuj się z komendą.