Szef Zespołu Kwatermistrzowskiego
phm. Kamil Czwartek

Szef Drużyny Reprezentacyjnej Hufca
pwd. Bartosz Marchlewicz

Członkowie:
pwd. Anna Chrósny
pwd. Kacper Pietrzak
dh. Igor Marcinkowski
dh. Bartosz Ziółkowski