Osoba odpowiedzialna za ceremoniał harcerski w Hufcu
phm. Piotr Brzyski

Szef Drużyny Reprezentacyjnej Hufca
pwd. Bartosz Marchlewicz

Członkowie:
pwd. Anna Chrósny
pwd. Kacper Pietrzak