Komendant Hufca
phm. Maciej Tarka
696-786-593; maciej.tarka@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca
phm. Robert Elwertowski
608-861-982; robert.elwertowski@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. pracy z kadrą
phm. Igor Ciepielak
790-892-921; igor.ciepielak@zhp.net.pl

Z-ca Komendanta Hufca
ds. organizacyjnych i programu
phm. Agnieszka Gruber
602-726-723; agnieszka.gruber@zhp.net.pl, program@plock.zhp.pl

Członkini Komendy Hufca
ds. promocji i informacji
phm. Agnieszka Elwertowska
795-511-220; agnieszka.elwertowska@zhp.net.pl