Szefowa Zespołu Organizacyjnego
phm. Agnieszka Gruber
agnieszka.gruber@zhp.net.pl

Członkowie
pwd. Anna Chrósny
pwd. Bartosz Marchlewicz
HO Kacper Pietrzak