Szefowa Zespołu:
pwd. Agnieszka Elwertowska
zpi@plock.zhp.pl

Członkowie:

pwd. Adrianna Łuksa
pwd. Joanna Miaśkiewicz-Świrska

pwd. Katarzyna Mironiuk
pwd. Natalia Przybylska
dh. Beata Krupa