NAMIESTNICTWO ZUCHOWE

Namiestniczka
phm. Ilona Borczuk
ilona.borczuk@zhp.net.pl

Zastępca Namiestnika Zuchowego
pwd. Natalia Pawelec-Giza

 

NAMIESTNICTWO WĘDROWNICZE

Namiestnik
phm. Maciej Tarka
maciej.tarka@zhp.net.pl