Druhny i Druhowie,

rok 2020 to szczególny czas dla społeczności Hufca ZHP PŁOCK. 100 lat temu dzielni mieszkańcy naszego miasta odparli atak bolszewików, odznaczając się męstwem, odwagą i bohaterstwem. Jako spadkobiercy dziewcząt i chłopców w harcerskich mundurach, którzy stanęli do walki w 1920 roku, powinniśmy uczcić pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń. Patriotyzm cechuje się znajomością historii swojej ojczyzny, także tej małej.

W roku jubileuszu setnej rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami w 1920 roku Krąg Instruktorów i Starszyzny „Feniks” opracował sprawności dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników, których zdobycie pozwoli na poznanie faktów, postaci i wartości związanych z obroną Płocka.

Gorąco zachęcamy drużynowych do realizacji wymagań sprawności zespołowej „Mały Obrońca Płocka” w gromadach zuchowych i zachęcenie do zdobywania sprawności „Znawca Obrony Płocka” członków drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych. Z uwagi na jubileuszowy rok 2020 sprawności warto zdobyć do końca tego roku, niemniej są one ponadczasowe i możliwe do zdobywania w każdym roku działania jednostki.

2020 rok to też rok wyjątkowy ze względu na ograniczenia, izolację społeczną, zakaz spotkań w większych grupach i zawieszoną działalność harcerską w związku z pandemią ogólnoświatową wirusa Covid-19. Sytuacja ta wymusiła na zuchach, harcerzach, drużynowych i instruktorach działalność zdalną, bez możliwości realizacji stopni i sprawności na zbiórkach, rajdach i biwakach. Pomimo tak wielu ograniczeń zachęcamy do realizacji sprawności. Wiele wymagań jest możliwych do spełnienia w zaciszu domowym, wspólnie z rodziną czy samodzielnie.

Ciepłe słowa podziękowania kierujemy do phm. Ilony Borczuk namiestniczki zuchowej, która wspierała KIiS „Feniks” podczas tworzenia sprawności.

Wymagania na sprawności były konsultowane ze wszystkimi namiestnikami i zostały zatwierdzone w rozkazie Komendanta Hufca ZHP PŁOCK nr L4/2020 z dnia 18 maja 2020.

CZUWAJ!

Komendant Hufca ZHP PŁOCK
im. Obrońców Płocka 1920 roku
phm. Maciej Tarka

Przewodniczący
Kręgu Instruktorów i Starszyzny „Feniks”
hm. Mariusz Fabiszewski