Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
hm. Krzysztof Rychlik
rewizyjna@plock.zhp.pl

Zastępca Przewodniczącego
phm. Anna Muszyńska

Sekretarz
pwd. Adrianna Łuksa

Członkowie
hm. Anna Habaj,
hm. Agnieszka Kowalska