Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
hm. Agnieszka Kowalska
rewizyjna@plock.zhp.pl

Zastępca Przewodniczącej
phm. Anna Muszyńska

Sekretarz
pwd. Adrianna Łuksa

Członkowie
hm. Anna Habaj,
hm. Krzysztof Rychlik