Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
hm. Mariusz Fabiszewski
rewizyjna@plock.zhp.pl

Wiceprzewodnicząca
hm. Joanna Banasiak

Wiceprzewodnicząca
phm. Alicja Nowakowska

Sekretarz
hm. Karina Jasińska

Członkowie
hm. Anna Habaj,
hm. Iwona Majchrzak,
hm. Krzysztof Rychlik