Przewodniczący:
phm. Piotr Brzyski

Członkowie:
dh Kacper Tyburski
dh Krystian Czechowicz