Serdecznie zapraszamy członków 22 Turystycznej Drużyny Wędrowniczej „Felidae” do udziału w obozie wędrownym.

Obóz wędrowny odbędzie się na terenie województwa świętokrzyskiego, na terenie powiatów kieleckiego i opatowskiego, na trasie Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Trasa została podzielona na następujące etapy:
1. Dąbrowa – Mąchocice Scholasteria
2. Mąchocice Scholasteria – Podlesie
3. Podlesie – Paprocice
4. Paprocice – Gołoszyce

Termin: 14-21.08.2024

Warunki uczestnictwa:

Zgłoszenia do 31 maja 2024 za pomocą formularza zgłoszeniowego.
Link do formularza: https://forms.office.com/e/imBRSVEPB0

Całkowity koszt pobytu uczestnika wynosi 850 zł.

Odpłatności można dokonywać w ratach:
I rata – 31.05.2024 – 350 PLN (rata bezzwrotna)
II rata – 30.06.2024 – 500 PLN

Wpłat można dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP PŁOCK:nr rachunku bankowego Bank Pekao S.A. 90 1240 3174 1111 0000 2889 9736,
tytuł wpłaty: DSCZ HAL-OW22TDW 2024 <nr raty> <imię i nazwisko uczestnika>

W razie pytań lub niejasności zachęcamy do kontaktu z komendantem obozu pwd. Bartoszem Marchlewiczem, tel.: 531438645, e-mail.: bartosz.marchlewicz@zhp.net.pl