ZGŁASZANIE BIWAKÓW I MELDUNKÓW:
Meldunki i biwaki muszą być zgłaszane za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod linkiem: https://idz.do/meldunek

Po co meldujemy o działaniach jednostki poza harcówką?

 1. Komenda Hufca bardzo docenia całą pracę, jaką wykonują drużynowi w pracy ze swoimi jednostkami. Wszelkie planowane działania są ujęte w programie wychowawczym jednostki, co jest źródłem informacji o planach jednostki na cały rok. Programy wychowawcze przesyłane są przez drużynowych, kręgowych raz w roku, na jego początku. Później nie są przesyłane aktualizacje programów pracy, a wiadomo, że plany potrafią się zmienić. Standardową pracą każdej jednostki są jej zbiórki, które są cykliczne i odbywają się zazwyczaj w tym samym miejscu, dniu tygodnia o tej samej godzinie. Inaczej sprawa ma się z działaniami, które w ramach zbiórki realizowane są w innym miejscu i często w innym dniu. Komenda hufca dzięki informacjom o działaniach jednostki ma szansę wiedzieć, jak gromada, drużyna, krąg działają, jakie mają potrzeby, w co się angażują, jak działa kadra. Wiedza o działaniu wszystkich jednostek pozwala na lepsze planowanie pracy całego hufca, wspieranie poszczególnych drużynowych, instruktorów w ich działalności. Meldunek to tylko jeden z wielu narzędzi do pozyskiwania tych informacji. W hufcu prowadzimy wiele innych działań, dzięki którym wiemy co u kogo słychać :).
 2. Informacja o działaniach jednostki poza standardowym miejscem funkcjonowania pozwala komendzie hufca odpowiedzieć na pytania, które mogą zadawać rodzice i instruktorzy.
 3. Informacja o działaniu poza standardowym miejscem pozwala komendzie hufca na reakcję, w sytuacji nieprzewidzianej, trudnej.
 4. Meldunki pozwalają też dostarczyć wiedzy o współpracy z partnerami danej gromady, drużyny, kręgu, co jest istotne w kontekście rozumienia sytuacji danej jednostki, czy potencjalnej potrzeby wsparcia.

W jakich sytuacjach składamy meldunek o działaniu jednostki poza harcówką?

 1. Gdy gromada, drużyna, krąg realizuje swoje działania poza miejscem lub najbliższą okolicą, gdzie ma swoją harcówkę, wyznaczone miejsce na zbiórki, spotkania.
  1. Przykład: organizacja stoiska w galerii
  2. Przykład: zbiórka w muzeum, domu kultury itp.
  3. Przykład: gra terenowa po mieście, w znacznej odległości od harcówki/ miejsca zbiórek.
  4. Przykład: zbiórka w sali trampolin, na basenie, itp.
 2. Gdy gromada, drużyna, krąg realizuje działania z innymi podmiotami, partnerami, sojusznikami lub dla osób z zewnątrz.
  1. Przykład: warsztaty z I pomocy dla uczniów szkoły
  2. Przykład: nabór w formie punktów aktywności na terenie szkoły
  3. Przykład: akcja zarobkowa w formie kiermaszu wielkanocnego

W jakich sytuacjach NIE musimy składać meldunku?

 1. Gdy prowadzimy działania w bliskiej odległości od swojego miejsca zbiórek, harcówki, np. w parku za ogrodzeniem, czy na trawniku przed budynkiem.
 2. Gdy zabieramy członków jednostki do pobliskiego sklepu, np. na lody.
 3. Gdy organizujemy zebranie z rodzicami naszych podopiecznych.
 4. Jeśli drużyna spotyka się regularnie na zbiórkach w trzech miejscach, np. w szkole, w hufcu, w stanicy wodnej to nie musi składać meldunku. Zakładamy, że to są wskazane miejsca zbiórek.

Po co zgłaszamy biwaki?

 1. Obowiązek zgłaszania biwaków wynika z instrukcji działania gromady i drużyny – rozdział X.
 2. Biwak to przedsięwzięcie, które wymaga załatwienia wielu spraw organizacyjnych, trwa co najmniej 2 dni (z noclegiem), wymaga zapewnienia odpowiedniej kadry wychowawczej, opieki i kadry metodycznej. Biwak wiąże się też często ze zbieraniem dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej. W związku z masą spraw do załatwienia, aspektami związanymi z bezpieczeństwem istotne jest, aby był zameldowany komendzie hufca, która może wesprzeć komendę biwaku w jego organizacji.
 3. Komenda musi być w stanie odpowiadać na pytania związane z biwakiem rodzicom uczestników, władzom lokalnym i harcerskim.
 4. Komenda musi dysponować wszelkimi danymi dot. biwaku, aby móc zareagować w sytuacjach trudnych.

ZGŁOSZENIE MELDUNKU >>> Kliknij