Przewodnicząca KSW
ksw@plock.zhp.pl

Członkowie:

  1. phm. Małgorzata Brzezińska HR
  2. pwd. Konrad Grzeszczyk HO
  3. hm. Maciej Tarka HR
  4. phm. Milena Maciak HR