Kontakt

Biuro Hufca ZHP PŁOCK na ul. Krótkiej 3a otwarte jest
w każdy wtorek od 14:00 do 18:00.
Dyżur pełni instruktorka Hufca ZHP PŁOCK pwd. Kinga Osial

Kontakt e-mail: plock@zhp.pl
Kontakt telefoniczny do biura: 
24-262-33-96 (odbierany tylko w trakcie godzin otwarcia biura)
Kontakt telefoniczny do komendanta hufca hm. Mariusza Fabiszewskiego:
502-596-956

Spotkania indywidualne z członkami Komendy Hufca:
- na spotkania prosimy umawiać się mailowo lub telefonicznie.
- dyżury komendanta hufca podane są poniżej.

KOMENDA HUFCA:
Komendant Hufca hm. Mariusz Fabiszewski:
tel.: (+48) 502-596-956; email: plock@zhp.pl
dyżury komendanta (prosimy o umawianie się na spotkania mailowo/telefonicznie):


10 stycznia
23 stycznia
29 stycznia

W celu spotkania się z poszczególnymi członkami Komendy Hufca
należy umówić się indywidualnie:

Skarbnik Hufca pwd. Alicja Nowakowska
email: alicja.nowakowska@zhp.net.pl
Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych phm. Maciej Tarka
tel.: 696-786-593; email: maciej.tarka@zhp.net.pl
Z-ca Komendanta Hufca ds. wizerunku i kontaktów zewnętrznych hm. Joanna Banasiak
email: joanna.banasiak@mazowiecka.zhp.pl
Członkini Komendy Hufca ds. Akcji Letniej i Zimowej phm. Marta Filipiak
email: filipiak.marta@zhp.net.pl
Członek Komendy Hufca ds. programu phm. Igor Ciepielak
email: igor.ciepielak@zhp.net.pl

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca HKR phm. Agnieszka Sieradzka
email: hkr@plock.zhp.pl

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH
Przewodnicząca KSI hm. Agata Fabiszewska
email: ksi@plock.zhp.pl

KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH
Przewodnicząca KSW phm. Karina Jasińska
email: ksw@plock.zhp.pl

KSZTAŁCENIE, SPRAWY DOTYCZĄCE KURSÓW, WARSZTATÓW
Zespół Kadry Kształcącej Hufca "Q Szczytom"
email: plock@zhp.pl

SPRAWY DOTYCZĄCE PROMOCJI I INFORMACJI
email: plock@zhp.pl

SPRAWY DOTYCZĄCE EWIDENCJI ZHP
email: plock@zhp.plKategoria: Kontakt, ostatnio aktualizowany: 2019-01-02 23:41:49
Szablon pochodzi z free website templates