9 września, decyzją Zjazdu Zwykłego Hufca ZHP Płock zostały wybrane nowe władze naszego środowiska. Głosem Zjazdu, przez najbliższą kadencję w latach 2023-2027, Komenda Hufca ZHP Płock będzie pracować w składzie:
hm. Agnieszka Gruber – Komendantka Hufca ZHP PŁOCK
phm. Robert Elwertowski – Zastępca Komendantki, Skarbnik
hm. Mariusz Fabiszewski – Zastępca Komendantki ds. Pracy z Kadrą i Programu
phm. Ilona Borczuk – Członkini Komendy ds. Wsparcia Metodycznego
phm. Kamil Czwartek – Członek Komendy ds. Organizacyjnych.

Podczas obrad powołano także skład nowej Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP PŁOCK. Wraz z nowym rokiem harcerskim HKR rozpocznie pracę w składzie: hm. Krzysztof Rychlik (Przewodniczący), phm. Anna Muszyńska, hm. Agnieszka Kowalska, hm. Anna Habaj oraz pwd. Adrianna Łuksa.

Wszystkim Druhnom i Druhom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w najbliższej kadencji. Niech objęte przez Was funkcję przyniosą Wam mnóstwo satysfakcji, a wspólna praca pozwala na pokonywanie kolejnych harcerskich wyzwań.