Druhny i Druhowie,
informujemy, iż na skrzynkach email w domenie ZHP oraz w repozytorium hufca http://www.idz.do/repozytoriumplików znajdują się kolejne dokumenty na Zjazd Zwykły Hufca ZHP PŁOCK:

  • ocena Komendy Hufca na Zjazd Hufca – uchwała nr 7/2023 Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP PŁOCK z dnia 30 sierpnia 2023 w sprawie przyjęcia oceny działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium  dla poszczególnych członków Komendy Hufca ZHP PŁOCK za okres od ostatniego Zjazdu Zwykłego Hufca tj. od 28.09.2019;
  • opinia w sprawie działalności Komendanta i Komendy Hufca Płock wydana przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP;
  • ocena pracy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku na Zjazd Hufca w dniu 9 września 2023 wydana przez Komisję Rewizyjną Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami.
Do zobaczenia na zjeździe.