Druhny i Druhowie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, najbliższe posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich 23 października odbędzie się w formie on-line.