Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku oraz Zespół Kadry Kształcącej „Ku Szczytom” zapraszają na Kurs Przewodnikowski „PODRÓŻ KU SZCZYTOM”. Kurs odbędzie się w Płocku w terminach:
– I zjazd 06.11.2020-08.11.2020
– II zjazd 27.11.2020-29.11.2020
– III zjazd 18.12.2020-20.12.2020
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą kursu.

Zgłoszenia i odpłatności do 25.10.2020 roku poprzez link http://www.idz.do/pwd-2020