Komenda Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku oraz Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej „Ku Szczytom” serdecznie zapraszają do udziału w Kursie Przewodnikowskim „PODRÓŻ KU SZCZYTOM”.

Terminy i miejsce zjazdu:
I zjazd – 2-4.12.2022 (Płock)
II zjazd – 13-15.01.2023 (Płock)
III zjazd – 3-5.02.2023 (Płock)
Każdy zjazd rozpoczynamy w piątek o godz. 18:00,
                      kończymy w niedzielę ok godz. 12:30


Komendant kursu: phm. Igor Ciepielak- SOKK 986/2019

Warunki uczestnictwa w kursie:
– Ukończone 16 lat (rocznikowo);
– Opłacona podstawowa składka członkowska za 4 kwartał 2022 roku.

Wszelkie szczegóły znajdują się w poniższej ofercie.

Zgłoszenia i odpłatności należy dokonać do 20.11.2022 roku.
Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza https://idz.do/pwd-22

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Hufca ZHP PŁOCK.

„Kursu instruktorskiego nie można odbyć. Kurs trzeba przeżyć.”