Druhny i Druhowie,
W tym roku harcerskim pierwsze posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbędzie się 18 września 2020. Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w siedzibie hufca.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Przypominamy o konieczności przesłania niezbędnych dokumentów minimum na tydzień przed spotkaniem na adres ksi@plock.zhp.pl
Czuwaj!