Komenda Hufca ZHP PŁOCK

                                        oraz hufcowy Zespół Programowy

serdecznie zapraszają wszystkich Zuchów, Harcerzy, Harcerzy Starszych oraz Wędrowników wraz z Rodzicami do udziału
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym:

„ŚLADAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ 1920 ROKU

Termin: 15 sierpnia 2020 r. (niedziela) godziny 16.00-19.00

Zgłoszeń dokonujemy INDYWIDUALNIE do 04.08.2021
za pomocą formularza elektronicznego www.idz.do/rodzinnyrajdrowerowy

Wszelkie szczegóły dostępne są w poniższym regulaminie.