Komenda Hufca ZHP PŁOCK oraz Krąg Instruktorów i Starszyzny “Feniks” serdecznie zaprasza wszystkich zuchów, harcerzy, harcerzystarszych, wędrowników, instruktorów oraz starszyznę na wieczorne ogniobranie z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
Ogniobranie odbędzie się 22 lutego 2024 roku o godzinie 18:00 w płockim ZOO.
To szansa dla nas wszystkich, aby wspólnie stanąć w harcerskim kręgu. To szansa na krok w stronę naszej harcerskiej wspólnoty. 

Każdy uczestnik proszony jest o przyniesienie przygotowanego przez siebie lampionu.
Zgłoszeń jednostek dokonuje drużynowy.
Zgłoszenia do dnia 15 lutego 2024 roku.
Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzVwhkwGNS-xJhKSNBLml0PFUQ09VQ0tKQjBGRzNaNFVFRUZRV1g2TVozMy4u&fbclid=IwAR0zL9c_AookErgCt8f7T8dKyhac-wTqhrS8Puya33rBIS4FiN2xqENpoYw


Krąg „Feniks” przygotował również propozycje zadań do wykonania przed ogniobraniem. Wykonanie tych zadań to nie tylko sposób na jeszcze fajniejsze uczczenie Dnia Myśli Braterskiej, ale również krok w stronę zdobycia nowych sprawności, stopni lub poszerzenia horyzontów.
Szczegółowe informacje dotyczące zadań oraz inspiracje do wykonania lampionów znajdziecie tutaj: https://gkzhp-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/gabriel_filipiak_zhp_net_pl/EStWmHY5zpRAvzFZM8xd1nAB4UvkpeMYOBl9R-HwJybzWg?e=HluRtI