Druhny i Druhowie,
Instruktorski Krąg Myśli Braterskiej oraz Komenda Hufca serdecznie zapraszają całą kadrę Hufca ZHP PŁOCK na Zaduszki Instruktorskie, które odbędą się 6 listopada 2023 o godzinie 17:00 w Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 6.
Tradycyjnie, jak co roku, chcemy powspominać osoby z naszego płockiego środowiska harcerskiego, które odeszły na wieczną wartę.
W tym roku będziemy wspominać Druha hm. Wacława Milke.