Szefowa Zespołu Wychowania Ekologicznego
pwd. Kamil Czwartek
kamil.czwartek@zhp.net.pl

Członkowie:
hm. Anna Habaj
phm. Anna Muszyńska
phm. Agnieszka Sieradzka
pwd. Eliza Golatowska
pwd. Grażyna Wawrzyńczak
dh. Oliwia Witkowska