Druhny i Druhowie,
informujemy, iż wpłynęło zgłoszenie kandydatury na Komendantkę Hufca ZHP PŁOCK hm. Agnieszki Gruber (zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP na 7 dni przed Zjazdem).