Druhny i Druhowie,
Komendantka Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku phm. Agnieszka Gruber informuje, że Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP PŁOCK odbędzie się 5 listopada 2022 roku w formie stacjonarnej w Szkole Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6, 09-403 Płock. Początek obrad o godzinie 9:00.

Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP PŁOCK będzie obradował w celu wyboru 3 delegatów na IX Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Informacja o formie i miejscu zjazdu nadzwyczajnego, proponowany porządek obrad oraz projekt regulaminu zjazdu dostępne są na poczcie w domenie ZHP oraz w repozytorium plików
http://www.idz.do/repozytoriumplików