Druhny i Druhowie,
chcielibyśmy sprostować oczywisty błąd, jaki wystąpił w Proponowanym Porządku Obrad w części I pkt 6.
Poprawiony dokument dostępny jest na poczcie w domenie ZHP oraz w repozytorium plików
http://www.idz.do/repozytoriumplików