Druhny i Druhowie,
informujemy, o najnowszym Rozkazie Komendantki Hufca phm. Agnieszki Gruber L.14/2022 oraz o uchwale komendy hufca nr 1/09/2022 z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP PŁOCK na dzień 5 listopada 2022 roku w celu wyboru 3 delegatów na IX Zjazd Chorągwi Mazowieckiej ZHP.
Informujemy, że rozkaz wraz z uchwałą dostępny jest na poczcie w domenie ZHP oraz w repozytorium hufca w folderze „Rozkazy Komendanta” oraz „Uchwały Komendy Hufca” http://www.idz.do/repozytoriumplików

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.