Druhny i Druhowie,

Komendantka Hufca ZHP PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku hm. Agnieszka Gruber informuje, że Zjazd Zwykły Hufca ZHP PŁOCK odbędzie się 9 września 2023 roku w formie stacjonarnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej przy ulicy Walecznych 20 09-410 Płock . Początek obrad o godzinie 9:30.

Informacja o formie i miejscu zjazdu zwykłego, proponowany porządek obrad, projekt regulaminu zjazdu, uchwała KH ws. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komendanta i Komendy za okres od 28 września 2019 do 23 sierpnia 2023, sprawozdanie Komendanta i Komendy za okres od 28 września 2019 do 23 sierpnia 2023 oraz uchwała HKR ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP PŁOCK od ostatniego Zjazdu Zwykłego Hufca dostępne są na poczcie w domenie ZHP oraz w repozytorium plików http://www.idz.do/repozytoriumplików