Komenda Hufca ZHP PŁOCK oraz hufcowy Harcerski Klub Ratowniczy „Stella Vitae” serdecznie zapraszają na Kurs Pierwszej Pomocy – Moduł I.

Termin: 01-03.12.2023
Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku ul. Czwartaków 6

Dla kogo jest kurs?
➔ Dla osób, które ukończyły 15 lat (rocznikowo)
➔ Dla członków ZHP, którzy mają opłacone składki członkowskie ZHP (za cały rok 2023)
➔ Rodziców członków Hufca ZHP PŁOCK

Kurs realizuje wymaganie niezbędne do zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

Zgłoszenia oraz wpłaty do 25 listopada 2023 za pomocą formularza zgłoszeniowego http://idz.do/m1

Wszelkie szczegóły dotyczące kursu, w tym wpisowe zostały zawarte w poniższym regulaminie.

Liczba uczestników ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Hufca ZHP PŁOCK oraz rodzice członków Hufca ZHP PŁOCK.